Thứ năm, 13/08/2020 | 06:14 Chào mừng đến với website trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang. Hiện tại website đang trong quá trình nâng cấp.
TRANG CHỦ > THÔNG TIN CÔNG KHAI > LĨNH VỰC GIÁO DỤC
Thông báo tuyển sinh năm học 2019 - 2020
Xem         Ngày đăng: 23-06-2020         Lượt xem: 34        Tải về
Cam ket chat luong dao tao nganh dieu duong
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 102        Tải về
Cam ket chat luong dao tao nganh duoc si
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 108        Tải về
Cam ket chat luong dao tao nganh ho sinh
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 95        Tải về
Nghi quyet 09- quy dinh muc thu, quan ly hoc phi
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 102        Tải về
Quyet dinh 151a-Quy che tuyen sinh
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 90        Tải về
Quyet dinh 255a-Quy dinh dao tao trinh do cao dang, trung cap
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 97        Tải về
Thong bao 184- tuyen sinh nam hoc 2018-2019
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 105        Tải về
Thong bao 382- ve muc thu hoc phi
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 95        Tải về
Cam ket chat luong dao tao nganh dieu duong
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 185        Tải về
Cam ket chat luong dao tao nganh duoc si
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 187        Tải về
Cam ket chat luong dao tao nganh ho sinh
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 173        Tải về
Nghi quyet 09- quy dinh muc thu, quan ly hoc phi
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 168        Tải về
Quyet dinh 151a-Quy che tuyen sinh
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 374        Tải về
Quyet dinh 255a-Quy dinh dao tao trinh do cao dang, trung cap
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 174        Tải về
Thong bao 184- tuyen sinh nam hoc 2018-2019
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 182        Tải về
Thong bao 382- ve muc thu hoc phi
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 174        Tải về
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh

LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Đang xem: 99
Hôm nay: 1,550
Hôm qua: 2,021
Tổng lượt khách: 3,880,204