Thứ hai, 15/04/2024 | 03:34 Chào mừng đến với website trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang. Hiện tại website đang trong quá trình nâng cấp.
TRANG CHỦ > THỜI KHÓA BIỂU > NĂM HỌC 2022-2023 > CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
LICH_TUẦN_01_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2023-2024
Xem         Ngày đăng: 31-08-2023         Lượt xem: 768        Tải về
LICH_TUẦN_52_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 25-08-2023         Lượt xem: 767        Tải về
LICH_TUẦN_51_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 18-08-2023         Lượt xem: 674        Tải về
LICH_TUẦN_50_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 11-08-2023         Lượt xem: 761        Tải về
LICH_TUẦN_49_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 04-08-2023         Lượt xem: 751        Tải về
LICH_TUẦN_48_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 28-07-2023         Lượt xem: 765        Tải về
LICH_TUẦN_47_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 21-07-2023         Lượt xem: 755        Tải về
LICH_TUẦN_46_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 14-07-2023         Lượt xem: 753        Tải về
LICH_TUẦN_45_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 07-07-2023         Lượt xem: 753        Tải về
LICH_TUẦN_44_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 30-06-2023         Lượt xem: 716        Tải về
LICH_TUẦN_43_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 23-06-2023         Lượt xem: 755        Tải về
LICH_TUẦN_42_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 16-06-2023         Lượt xem: 750        Tải về
LICH_TUẦN_41_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 09-06-2023         Lượt xem: 750        Tải về
LICH_TUẦN_40_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 02-06-2023         Lượt xem: 675        Tải về
LICH_TUẦN_39_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 26-05-2023         Lượt xem: 757        Tải về
LICH_TUẦN_38_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 19-05-2023         Lượt xem: 770        Tải về
LICH_TUẦN_37_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 12-05-2023         Lượt xem: 737        Tải về
LICH_TUẦN_36_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 05-05-2023         Lượt xem: 684        Tải về
LICH_TUẦN_35_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 28-04-2023         Lượt xem: 752        Tải về
LICH_TUẦN_34_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 21-04-2023         Lượt xem: 747        Tải về
LICH_TUẦN_33_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 14-04-2023         Lượt xem: 744        Tải về
LICH_TUẦN_32_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 07-04-2023         Lượt xem: 716        Tải về
LICH_TUẦN_31_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 31-03-2023         Lượt xem: 753        Tải về
LICH_TUẦN_30_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 24-03-2023         Lượt xem: 754        Tải về
LICH_TUẦN_29_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 17-03-2023         Lượt xem: 751        Tải về
LICH_TUẦN_28_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 10-03-2023         Lượt xem: 770        Tải về
LICH_TUẦN_27_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 03-03-2023         Lượt xem: 747        Tải về
LICH_TUAN_26_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 25-02-2023         Lượt xem: 751        Tải về
LICH_TUAN_25_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 17-02-2023         Lượt xem: 765        Tải về
LICH_TUAN_24_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 10-02-2023         Lượt xem: 752        Tải về
LICH_TUAN_23_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 03-02-2023         Lượt xem: 746        Tải về
LICH_TUAN_22_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 13-01-2023         Lượt xem: 775        Tải về
LICH_TUAN_19_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 06-01-2023         Lượt xem: 745        Tải về
LICH_TUAN_18_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 30-12-2022         Lượt xem: 755        Tải về
LICH_TUAN_17_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 23-12-2022         Lượt xem: 756        Tải về
LICH_TUAN_16_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 16-12-2022         Lượt xem: 752        Tải về
LICH_TUAN_15_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 09-12-2022         Lượt xem: 754        Tải về
LICH_TUAN_14_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 02-12-2022         Lượt xem: 749        Tải về
LICH_TUAN_13_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 28-11-2022         Lượt xem: 745        Tải về
LICH_TUAN_12_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 18-11-2022         Lượt xem: 751        Tải về
LICH_TUAN_11_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 11-11-2022         Lượt xem: 748        Tải về
LICH_TUAN_10_Lớp ĐH Trà Vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 04-11-2022         Lượt xem: 749        Tải về
Lịch học tuần 09 Lớp ĐH Trà vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành (từ 31/10/2022 - 06/11/2022) năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 28-10-2022         Lượt xem: 751        Tải về
Lịch học tuần 08 Lớp ĐH Trà vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành (từ 23/10/2022 - 30/10/2022) năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 21-10-2022         Lượt xem: 746        Tải về
Lịch học tuần 07 Lớp ĐH Trà vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành (từ 17/10/2022 - 22/10/2022) năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 14-10-2022         Lượt xem: 751        Tải về
Lịch học tuần 06 Lớp ĐH Trà vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành (từ 10/10/2022 - 16/10/2022) năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 07-10-2022         Lượt xem: 758        Tải về
Lịch học tuần 05 Lớp ĐH Trà vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành (từ 3/10/2022 - 09/10/2022) năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 30-09-2022         Lượt xem: 748        Tải về
Lịch học tuần 04 Lớp ĐH Trà vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành (từ 26/09/2022 - 02/10/2022) năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 26-09-2022         Lượt xem: 745        Tải về
Lịch học tuần 03 Lớp ĐH Trà vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành (từ 19/09/2022 - 25/09/2022) năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 23-09-2022         Lượt xem: 747        Tải về
Lịch học tuần 02 Lớp ĐH Trà vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành (từ 26/09/2022 - 02/10/2022) năm học 2022-2023
Xem         Ngày đăng: 23-09-2022         Lượt xem: 746        Tải về
Lịch học tuần 02 Lớp ĐH Trà vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành (từ 12/09/2022 - 18/09/2022) năm học 2021-2022
Xem         Ngày đăng: 09-09-2022         Lượt xem: 751        Tải về
Lịch học tuần 01 Lớp ĐH Trà vinh - ĐH Nguyễn Tất Thành (từ 5/9/2022 - 11/9/2022) năm học 2021-2022
Xem         Ngày đăng: 06-09-2022         Lượt xem: 741        Tải về
 
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang xem: 123
Hôm nay: 315
Hôm qua: 1,760
Tổng lượt khách: 10,193,083