Thứ hai, 15/04/2024 | 04:01 Chào mừng đến với website trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang. Hiện tại website đang trong quá trình nâng cấp.
TRANG CHỦ > THÔNG TIN CÔNG KHAI > LĨNH VỰC GIÁO DỤC
Thông báo V/v thu học phí HKI, năm học 2023 - 2024 áp dụng sinh viên năm thứ 2 và sinh viên năm cuối.
Xem         Ngày đăng: 31-08-2023         Lượt xem: 723        Tải về
TB Tuyển sinh ngành Điều dưỡng trình độ cao đẳng, đợt 2 năm 2023.
Xem         Ngày đăng: 18-08-2023         Lượt xem: 620        Tải về
Thông báo Tuyển sinh năm 2023 đợt 2
Xem         Ngày đăng: 17-08-2023         Lượt xem: 609        Tải về
Thông báo Tuyển sinh ngành Điều dưỡng trình độ cao đẳng năm 2023
Xem         Ngày đăng: 26-07-2023         Lượt xem: 607        Tải về
Thông báo V/v miễn, giảm học phí năm học 2023 - 2024.
Xem         Ngày đăng: 26-07-2023         Lượt xem: 608        Tải về
Thông báo về mức thu phí tuyển sinh năm học 2023-2024
Xem         Ngày đăng: 11-07-2023         Lượt xem: 601        Tải về
Quy định miễn học miễn thi, quy đổi và chuyển điểm môn học, mô đun
Xem         Ngày đăng: 16-05-2023         Lượt xem: 628        Tải về
KH Tuyển sinh năm 2023
Xem         Ngày đăng: 03-04-2023         Lượt xem: 616        Tải về
Thông báo Tuyển sinh năm 2023
Xem         Ngày đăng: 03-04-2023         Lượt xem: 609        Tải về
Thông báo V/v thu học phí HKII, năm học 2022 - 2023
Xem         Ngày đăng: 30-01-2023         Lượt xem: 600        Tải về
QĐ Ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc mô-đun, môn học tại Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang
Xem         Ngày đăng: 22-11-2022         Lượt xem: 602        Tải về
QĐ Ban hành Quy định miễn học, miễn thi mô đun, môn học Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang
Xem         Ngày đăng: 02-11-2022         Lượt xem: 615        Tải về
Thông báo Tuyển sinh năm học 2022 - 2023
Xem         Ngày đăng: 26-04-2022         Lượt xem: 186        Tải về
Quyết định ban hành Quy chế Công tác học sinh sinh viên trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang
Xem         Ngày đăng: 24-05-2021         Lượt xem: 789        Tải về
Quyết định Ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học nghề
Xem         Ngày đăng: 24-05-2021         Lượt xem: 590        Tải về
Quyết định ban hành Quy định Quy chế làm việc của nhà giáo trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang
Xem         Ngày đăng: 24-05-2021         Lượt xem: 587        Tải về
Quyết định ban hành quy chế tuyển sinh trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang
Xem         Ngày đăng: 24-05-2021         Lượt xem: 596        Tải về
Thông báo tuyển sinh năm học 2019 - 2020
Xem         Ngày đăng: 23-06-2020         Lượt xem: 800        Tải về
Cam ket chat luong dao tao nganh dieu duong
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 897        Tải về
Cam ket chat luong dao tao nganh duoc si
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 925        Tải về
Cam ket chat luong dao tao nganh ho sinh
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 808        Tải về
Nghi quyet 09- quy dinh muc thu, quan ly hoc phi
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 890        Tải về
Quyet dinh 151a-Quy che tuyen sinh
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 914        Tải về
Quyet dinh 255a-Quy dinh dao tao trinh do cao dang, trung cap
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 877        Tải về
Thong bao 184- tuyen sinh nam hoc 2018-2019
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 860        Tải về
Thong bao 382- ve muc thu hoc phi
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 905        Tải về
Cam ket chat luong dao tao nganh dieu duong
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 986        Tải về
Cam ket chat luong dao tao nganh duoc si
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 1116        Tải về
Cam ket chat luong dao tao nganh ho sinh
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 888        Tải về
Nghi quyet 09- quy dinh muc thu, quan ly hoc phi
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 822        Tải về
Quyet dinh 151a-Quy che tuyen sinh
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 1103        Tải về
Quyet dinh 255a-Quy dinh dao tao trinh do cao dang, trung cap
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 872        Tải về
Thong bao 184- tuyen sinh nam hoc 2018-2019
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 885        Tải về
Thong bao 382- ve muc thu hoc phi
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 978        Tải về
 
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang xem: 89
Hôm nay: 344
Hôm qua: 1,760
Tổng lượt khách: 10,193,112