Thứ sáu, 23/02/2024 | 09:04 Chào mừng đến với website trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang. Hiện tại website đang trong quá trình nâng cấp.
TRANG CHỦ > THÔNG TIN PHÁP LUẬT
Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021-2026
Xem         Ngày đăng: 27-10-2022         Lượt xem: 717        Tải về
Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 và Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 21/01/2022
Xem         Ngày đăng: 09-03-2022         Lượt xem: 503        Tải về
Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội khóa XV
Xem         Ngày đăng: 09-03-2022         Lượt xem: 626        Tải về
Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ
Xem         Ngày đăng: 02-03-2022         Lượt xem: 579        Tải về
Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư.
Xem         Ngày đăng: 02-03-2022         Lượt xem: 592        Tải về
Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ
Xem         Ngày đăng: 17-01-2022         Lượt xem: 620        Tải về
Quyết định Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem         Ngày đăng: 05-11-2021         Lượt xem: 1949        Tải về
Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
Xem         Ngày đăng: 05-04-2021         Lượt xem: 807        Tải về
Luật Bảo vệ môi trường
Xem         Ngày đăng: 10-03-2021         Lượt xem: 913        Tải về
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
Xem         Ngày đăng: 10-03-2021         Lượt xem: 755        Tải về
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Xem         Ngày đăng: 10-03-2021         Lượt xem: 761        Tải về
Luật Thỏa thuận quốc tế
Xem         Ngày đăng: 10-03-2021         Lượt xem: 774        Tải về
Luật cư trú
Xem         Ngày đăng: 10-03-2021         Lượt xem: 778        Tải về
Luật Biên phòng Việt Nam
Xem         Ngày đăng: 10-03-2021         Lượt xem: 846        Tải về
Nghị định chính sách tinh giảm biên chế
Xem         Ngày đăng: 10-03-2015         Lượt xem: 1233        Tải về
Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2015
Xem         Ngày đăng: 07-03-2015         Lượt xem: 1687        Tải về
Quyết định v/v ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nội bộ
Xem         Ngày đăng: 20-02-2015         Lượt xem: 1316        Tải về
 
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang xem: 56
Hôm nay: 3,980
Hôm qua: 2,194
Tổng lượt khách: 7,153,507