Thứ ba, 17/07/2018 | 06:37 Chào mừng đến với website trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang.
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Nhiệm vụ chính:
1. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn;
2. Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và nguồn quỹ tự trang trải hàng năm của Trường theo quy định của pháp luật về kế toán, theo chế độ kế toán và mục lục ngân sách nhà nước;
3. Đôn đốc thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu học phí, lệ phí của học sinh sinh viên; các khoản thu nộp nghĩa vụ của các bộ phận có hoạt động thu chi tài chính. Tham mưu cho Ban Giám hiệu tạo nguồn thu cho nhà Trường;
4.Chủ trì xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối quỹ tự trang trải của nhà Trường;
5. Thực hiện việc chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho học sinh sinh viên và tất cả các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của nhà Trường đúng theo qui định hiện hành;
6. Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính và sử dụng ngân sách;
 7. Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của Nhà trường;
8. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo qui định;

9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Học viện giao.

THƯ VIỆN ẢNH
Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh

LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Đang xem: 47
Hôm nay: 214
Hôm qua: 2,256
Tổng lượt khách: 2,511,805