Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý
(Lưu ý: Nhấn "Tải về" nếu không xem được văn bản)
Trang chủ Tải về
115  người đã xem