Báo cáo Kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2017 - 2020 và sau 2020
(Lưu ý: Nhấn "Tải về" nếu không xem được văn bản)
Trang chủ Tải về
82  người đã xem