Thứ bảy, 22/02/2020 | 01:29 Chào mừng đến với website trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang. Hiện tại website đang trong quá trình nâng cấp.
TRANG CHỦ > THÔNG TIN CÔNG KHAI > CÔNG TÁC CÁN BỘ
Quyen dinh 145- dieu dong Bich Ngoc
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 28        Tải về
Quyet dinh 22 - bo nhiem lai Vo The Sang
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 25        Tải về
Quyet dinh 23 - bo nhiem lai Le Thi Minh Nghia
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 22        Tải về
Quyet dinh 24 - bo nhiem lai Bui Thi Ngoc Mai
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 21        Tải về
Quyet dinh 25 - bo nhiem lai Nguyen Ngoc Ngan
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 24        Tải về
Quyet dinh 35- bo nhiem lai Phan Thanh Tung
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 21        Tải về
Quyet dinh 36- bo nhiem lai Giang Thi Mong Huyen
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 20        Tải về
Quyet dinh 37- bo nhiem lai Nguyen Thanh Nhi
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 20        Tải về
Quyet dinh 38- bo nhiem lai Huyh Thi Ngoc Truc
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 30        Tải về
Quyet dinh 39- bo nhiem lai Vo Thi Kim Nien
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 26        Tải về
Quyet dinh 40- bo nhiem lai Mai Trung Hung
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 22        Tải về
Quyet dinh 45- bo nhiem lai Vo Kim Oanh
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 24        Tải về
Quyet dinh 55- dieu dong Nguyen Thi Thuy Trang
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 25        Tải về
Quyet dinh 57- bo nhiem lai Ngo Thanh Phuong
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 23        Tải về
Quyet dinh 127- dieu dong Giang Thi Mong Huyen
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 24        Tải về
Quyet dinh 139-dieu dong, phan cong Ta Cong Dat
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 25        Tải về
Quyet dinh 143- dieu dong Huynh Gia Bao
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 24        Tải về
Quyet dinh 144- dieu dong Ngo Thi My Phuong
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 23        Tải về
Quyet dinh 1500- Giao so nguoi lam viec nam 2019
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 19        Tải về
Thong bao 01-tuyen dung dot 1 nam 2019
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 23        Tải về
Thong bao 17- ngung tuyen dung dot 1 nam 2019
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 25        Tải về
Thong bao 80- tuyen dung vien chuc nam 2019
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 24        Tải về
Thong bao 100- tuyen dung lao dong nam 2019
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 18        Tải về
Thong bao 170- ung vien du va khong du dieu kien
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 24        Tải về
Thong bao 171- tuyen dung lao dung nam 2019
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 25        Tải về
Bao cao 161- ket qua ra soat quy hoach giai doan 2017-2020
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 119        Tải về
Cong van 33-Quy hoach can bo lanh dao, quan ly giai doan 2017-2020
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 108        Tải về
Quyet dinh 54- keo dai thoi gian giu chuc vu Nguyen Van Tu
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 93        Tải về
Quyet dinh 119 dieu dong Tran Thi Thuy Trinh
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 91        Tải về
Quyet dinh 210 -dieu dong Tran Anh Tu
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 99        Tải về
Quyet dinh 219- khong bo nhiem lai Pham Quoc Dinh
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 111        Tải về
Quyet dinh 1137- bo nhiem lai pho hieu truong Do Van Hong
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 107        Tải về
Quyet dinh 2491- phan bo chi tieu bien che nam 2018
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 107        Tải về
Thong bao 173- tuyen dung nam 2018
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 98        Tải về
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh

LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Đang xem: 68
Hôm nay: 891
Hôm qua: 1,735
Tổng lượt khách: 3,493,150