Thứ bảy, 22/06/2024 | 05:55 Chào mừng đến với website trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang. Hiện tại website đang trong quá trình nâng cấp.
TRANG CHỦ > THÔNG TIN PHÁP LUẬT
Thông tư số 14/2023/TT-BNV ngày 05/9/2023 của Bộ Nội vụ
Xem         Ngày đăng: 29-01-2024         Lượt xem: 117        Tải về
Thông tư số 01/2024/TT-BTC ngày 08/01/2024 của Bộ Tài chính
Xem         Ngày đăng: 29-01-2024         Lượt xem: 126        Tải về
Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 22/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Xem         Ngày đăng: 25-01-2024         Lượt xem: 115        Tải về
Chỉ thị 29-CT/TW và Kết luận 69-KL/TW của Bộ Chính trị
Xem         Ngày đăng: 25-01-2024         Lượt xem: 106        Tải về
Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Xem         Ngày đăng: 19-01-2024         Lượt xem: 127        Tải về
Thông tư số 21/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Xem         Ngày đăng: 18-01-2024         Lượt xem: 115        Tải về
Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2021-2026
Xem         Ngày đăng: 27-10-2022         Lượt xem: 834        Tải về
Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 và Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 21/01/2022
Xem         Ngày đăng: 09-03-2022         Lượt xem: 625        Tải về
Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội khóa XV
Xem         Ngày đăng: 09-03-2022         Lượt xem: 764        Tải về
Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ
Xem         Ngày đăng: 02-03-2022         Lượt xem: 717        Tải về
Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư.
Xem         Ngày đăng: 02-03-2022         Lượt xem: 744        Tải về
Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ
Xem         Ngày đăng: 17-01-2022         Lượt xem: 740        Tải về
Quyết định Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Xem         Ngày đăng: 05-11-2021         Lượt xem: 2759        Tải về
Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
Xem         Ngày đăng: 05-04-2021         Lượt xem: 946        Tải về
Luật Bảo vệ môi trường
Xem         Ngày đăng: 10-03-2021         Lượt xem: 1050        Tải về
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
Xem         Ngày đăng: 10-03-2021         Lượt xem: 866        Tải về
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Xem         Ngày đăng: 10-03-2021         Lượt xem: 877        Tải về
Luật Thỏa thuận quốc tế
Xem         Ngày đăng: 10-03-2021         Lượt xem: 895        Tải về
Luật cư trú
Xem         Ngày đăng: 10-03-2021         Lượt xem: 891        Tải về
Luật Biên phòng Việt Nam
Xem         Ngày đăng: 10-03-2021         Lượt xem: 965        Tải về
Nghị định chính sách tinh giảm biên chế
Xem         Ngày đăng: 10-03-2015         Lượt xem: 1364        Tải về
Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2015
Xem         Ngày đăng: 07-03-2015         Lượt xem: 1827        Tải về
Quyết định v/v ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nội bộ
Xem         Ngày đăng: 20-02-2015         Lượt xem: 1433        Tải về
 
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang xem: 15
Hôm nay: 55
Hôm qua: 1,654
Tổng lượt khách: 10,394,099