Thứ ba, 17/07/2018 | 06:53 Chào mừng đến với website trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang.
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TC-HC
Nhiệm vụ chính:
 
1. Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xây dựng bộ máy và tổ chức điều hành hoạt động của trường;
 
2. Thực hiện công tác cán bộ: tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức; Phối hợp Phòng Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học và các Khoa có liên quan mời giáo viên, giảng viên (thỉnh giảng).
 
3. Quản lý và hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp theo lương, bảo hiểm xã hội, phụ cấp ưu đãi...;
 
4. Thực hiện chấm công lao động, công tác thi đua khen thưởng;
 
5. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch của CBVC trong trường, bổ sung lý lịch hàng năm, thống kê, báo cáo số lượng và chất lượng CBVC theo quy định;
 
6. Thực hiện việc báo cáo thống kê số liệu tổ chức cho các cơ quan chức năng theo định kỳ (Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế, Sở Nội vụ, Cục Thống kê);
 
7. Cấp các loại giấy tờ trong phạm vi đã được quy định (giấy xác nhận CB.VC, giấy nghỉ phép, xác nhận lý lịch, xác nhận quá trình công tác, giấy đi đường cho CBCC...).
 
8. Tiếp nhận, phân loại, xử lý công văn đi, đến theo đúng quy trình làm việc của BGH quy định; kiểm tra thể thức văn bản trước khi trình Ban Giám hiệu ký; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết công văn đi, đến trong và ngoài trường
 
9. Quản lý sử dụng các con dấu của Trường, cấp và xác nhận các loại giấy tờ theo phân công của BGH, đúng quy định của Nhà nước.
 
10. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ văn thư, tài liệu, dữ kiện theo đúng quy định của Nhà nước; khai thác các tài liệu lưu trữ một cách khoa học phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo.
 
11. Làm đầu mối và phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Hiệu trưởng, BGH trong việc xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và chiến lược dài hạn của Trường; kế hoạch làm việc hàng tuần của Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu.
 
12. Thực hiện tổng hợp các báo cáo tuần, tháng, quý, năm của trường trình BGH duyệt và gửi báo cáo theo quy định của cấp trên; xây dựng lịch công tác tuần của Trường, phổ biến đến các đơn vị và theo dõi đôn đốc việc thực hiện lịch công tác này.
 
13. Soạn thảo các văn bản, thực hiện nhân bản, in ấn theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.
 
14. Giúp Hiệu trưởng, BGH trong việc theo dõi, giám sát và đánh giá việc triển khai kế hoạch hoạt động chung của các đơn vị và của Trường.
 
15. Tổ chức lễ tân và phục vụ việc tiếp khách đến làm việc với Trường; các hoạt động khánh tiết của Trường trong các ngày lễ, Tết.
 
16. Tham mưu giúp việc Ban Giám hiệu về tổ chức đấu thầu mua sắm các trang thiết bị, xây dựng cơ bản; đấu giá cho thuê mướn mặt bằng trong Trường.
 
17. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoặc lập hồ sơ kỹ thuật mời thầu xây dựng, mua sắm, sửa chữa, trang bị cơ sở vật chất, máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu mục tiêu đào tạo ngắn hạn và dài hạn (trong từng năm học và trong cả thời kỳ) theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
 
18. Lập hồ sơ, sổ sách, tổ chức quản lý, kiểm soát chặt chẽ và bảo vệ tốt toàn bộ tài sản của Nhà trường. Điều động xe ôtô, môtô, cấp phát nhiên liệu, vật tư, văn phòng phẩm.
 
19. Có kế hoạch tổ chức đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng mọi tài sản của Nhà trường và đề xuất giải pháp xử lý thích hợp theo định kỳ.
 
20. Lập quy hoạch và tổ chức trồng cây xanh, thảm cỏ và cây cảnh nhằm tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho Nhà trường đồng thời có kế hoạch bảo vệ, tôn tạo cảnh quan đó.
 
21. Đề xuất để Ban Giám hiệu ký ban hành các loại văn bản liên quan đến việc mua sắm, quản lý, khai thác sử dụng điện, nước, máy móc, vật tư, thiết bị, nhà xưởng, văn phòng làm việc … và các loại văn bản có liên quan đến việc bảo vệ trật tự trị an, vệ sinh, an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái… trong phạm vi Nhà trường.
 
22. Giúp Ban Giám hiệu thực hiện xây dựng và quản lý công tác công nghệ thông tin cho toàn trường.
 
 
CHỨC NĂNG
 
- Giúp Hiệu trưởng quản lý nguồn nhân lực của trường, chủ yếu là đội ngũ viên chức của trường, bao gồm: cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy, cán bộ phục vụ giảng dạy và nhân viên hợp đồng;
 
- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc phát triển nguồn nhân lực: tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật, ….Thực hiện các chính sách, chế độ, của nhà nước và của trường đối với toàn thể viên chức.
 
- Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu quản lý và điều hành các hoạt động hành chính của Trường; thực hiện các công tác văn thư, lưu trữ; thông tin liên lạc; lễ tân; xây dựng kế hoạch, tổng hợp báo cáo và một số công tác khác do Hiệu trưởng và BGH phân công.
 
-Bảo đảm những điều kiện về kết cấu hạ tầng, vật tư thiết bị, đồ dùng, phương tiện phục vụ dạy và học theo yêu cầu mục tiêu kế hoạch đào tạo của Trường.
 
-Bảo đảm những điều kiện vật chất để Nhà trường tổ chức thành công các cuộc hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chính trị, nghiệm thu đề tài khoa học, v.v… trong phạm vi Nhà Nhà trường.
 
- Quản lý, kiểm soát, khai thác, sử dụng có hiệu quả toàn bộ tài sản, máy móc thiết bị phục vụ dạy và học của nhà trường.
 
- Bảo đảm trật tự, trị an; vệ sinh, an toàn, phòng chống cháy nổ; bảo vệ môi trường sinh thái trong phạm vi Trường.
 
 
Thành tích nổi bật:
 
 Nhiều năm liền đạt danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”.
THƯ VIỆN ẢNH
Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh

LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Đang xem: 89
Hôm nay: 265
Hôm qua: 2,256
Tổng lượt khách: 2,511,856