Thứ năm, 23/03/2023 | 05:17 Chào mừng đến với website trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang. Hiện tại website đang trong quá trình nâng cấp.
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên có nhiệm vụ tham mưu giúp hiệu trưởng các công việc cụ thể như sau:

a) Công tác quản lý học sinh - sinh viên:

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn trường cho học sinh - sinh viên.

- Theo dõi và tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho học sinh - sinh viên. Nắm tình hình tư tưởng của học sinh - sinh viên, tham mưu các giải pháp tuyên truyền giáo dục phù hợp, kịp thời.

- Phối hợp tiếp nhận và tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho học sinh - sinh viên.

- Thực hiện việc đánh giá, phân loại học sinh - sinh viên theo quy chế rèn luyện. Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong học sinh - sinh viên.

- Xây dựng các văn bản phục vụ công tác quản lý học sinh - sinh viên. Phối hợp với các phòng, khoa của nhà trường trong việc quản lý học sinh - sinh viên. Quản lý và thực hiện các chế độ chính sách, học bổng các loại với học sinh - sinh viên.

- Quản lý học sinh - sinh viên nội, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phối hợp và vận động học sinh - sinh viên tham gia các loại hình bảo hiểm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Công tác quản lý ký túc xá và trạm y tế:

- Quản lý học sinh - sinh viên ký túc xá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức mọi hoạt động của ký túc xá theo kế hoạch của nhà trường.

- Đảm bảo an ninh trật tự, việc tự học và sinh hoạt của học sinh - sinh viên nội trú. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho học sinh - sinh viên trong ký túc xá.

- Phối hợp với lãnh đạo và công an địa phương nơi ký túc xá đảm bảo các điều kiện an ninh và trật tự xã hội. Tổ chức các đội tự quản giúp việc đảm bảo an ninh, trật tự trong ký túc xá.

- Quản lý thuốc và hồ sơ y tế toàn trường. Phụ trách công tác vệ sinh phòng dịch, khám bệnh và sơ cứu; giới thiệu viên chức và học sinh - sinh viên đi bệnh viện tuyến trên. Thực hiện công tác bảo hiểm y tế cho học sinh - sinh viên toàn trường.
THƯ VIỆN ẢNH
Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh Click để vào thư viện ảnh

LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Đang xem: 70
Hôm nay: 1,569
Hôm qua: 1,743
Tổng lượt khách: 6,308,232