Thứ sáu, 23/02/2024 | 09:02 Chào mừng đến với website trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang. Hiện tại website đang trong quá trình nâng cấp.
TRANG CHỦ > THÔNG TIN CÔNG KHAI > CÔNG TÁC CÁN BỘ
QĐ V/v điều động viên chức đối với bà Võ Kiều Hương
Xem         Ngày đăng: 31-08-2023         Lượt xem: 721        Tải về
QĐ V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Khoa Y (Phạm Trường Tuân)
Xem         Ngày đăng: 28-08-2023         Lượt xem: 742        Tải về
Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Đoàn Huỳnh Huy Quân)
Xem         Ngày đăng: 23-05-2023         Lượt xem: 730        Tải về
Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023
Xem         Ngày đăng: 18-05-2023         Lượt xem: 719        Tải về
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023
Xem         Ngày đăng: 12-05-2023         Lượt xem: 723        Tải về
QĐ V/v điều động viên chức - ông Nguyễn Tấn Tài
Xem         Ngày đăng: 21-03-2023         Lượt xem: 711        Tải về
QĐ V/v bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Công tác Học sinh - Sinh viên - Lê Thị Minh Nghĩa
Xem         Ngày đăng: 21-03-2023         Lượt xem: 714        Tải về
QĐ V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học - bà Phạm Thi Thanh Thuý
Xem         Ngày đăng: 21-03-2023         Lượt xem: 730        Tải về
QĐ V/v bổ nhiệm lại chức vụ phó Trưởng khoa Dược - bà Nguyễn Ngọc Ngân
Xem         Ngày đăng: 21-03-2023         Lượt xem: 723        Tải về
QĐ V/v phân công viên chức Nguyễn Ngọc Ngân phụ trách khoa Dược.
Xem         Ngày đăng: 21-03-2023         Lượt xem: 715        Tải về
Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023
Xem         Ngày đăng: 13-03-2023         Lượt xem: 718        Tải về
Quyết định phân công viên chức Lê Thị Minh Nghĩa phụ trách Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên.
Xem         Ngày đăng: 23-02-2023         Lượt xem: 721        Tải về
Vv tiếp nhận công chức, viên chức chuyển công tác
Xem         Ngày đăng: 05-05-2022         Lượt xem: 326        Tải về
QĐ Vv tuyển dụng viên chức - Nguyễn Minh Tiến - GV Khoa Y
Xem         Ngày đăng: 14-01-2022         Lượt xem: 326        Tải về
Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021
Xem         Ngày đăng: 14-01-2022         Lượt xem: 322        Tải về
Thông Kết quả tiếp nhận vào làm viên chức - Bùi Quốc Tuấn.
Xem         Ngày đăng: 21-05-2021         Lượt xem: 1091        Tải về
QĐ Vv cử công chức, viên chức giám sát xét tuyển viên chức tại Trường Cao đẳng Y tế TG
Xem         Ngày đăng: 23-06-2020         Lượt xem: 917        Tải về
QĐ Vv điều động, phân công viên chức Nguyễn Tuấn Khanh giữ chức vụ Trưởng khoa Y
Xem         Ngày đăng: 23-06-2020         Lượt xem: 973        Tải về
QĐ Vv Không bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng bộ môn Nội đối với ông Lưu Hồng Minh
Xem         Ngày đăng: 23-06-2020         Lượt xem: 900        Tải về
QĐ Vv phân công viên chức Mai Trung Hưng phụ trách Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng
Xem         Ngày đăng: 23-06-2020         Lượt xem: 974        Tải về
QĐ Vv phân công viên chức Nguyễn Hoàng Như Anh phụ trách Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học
Xem         Ngày đăng: 23-06-2020         Lượt xem: 925        Tải về
QĐ Vv phân công viên chức Nguyễn Ngọc Hân phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính
Xem         Ngày đăng: 23-06-2020         Lượt xem: 926        Tải về
QĐ Vv phân công viên chức Nguyễn Tuấn Khanh kiêm nhiệm chức vụ Trưởng bộ môn Nội
Xem         Ngày đăng: 23-06-2020         Lượt xem: 912        Tải về
QĐ Vv phân công viên chức Trần Thanh Hải kiêm nhiệm chức vụ Trưởng bộ môn Nhi
Xem         Ngày đăng: 23-06-2020         Lượt xem: 911        Tải về
QĐ Vv thành lập Hội đồng xét tuyển lao động năm 2019
Xem         Ngày đăng: 23-06-2020         Lượt xem: 915        Tải về
QĐ vv thôi phụ trách Phòng Công tác học sinh - Sinh viên đối với bà Bùi Ngọc Thùy Ngân
Xem         Ngày đăng: 23-06-2020         Lượt xem: 914        Tải về
QĐ Vv tuyển dụng lao động - Nguyễn Thụy Hồng Thảo
Xem         Ngày đăng: 23-06-2020         Lượt xem: 789        Tải về
QĐ Vv tuyển dụng lao động bà Huỳnh Vũ Phương Oanh
Xem         Ngày đăng: 23-06-2020         Lượt xem: 854        Tải về
QĐ Vv tuyển dụng lao động Nguyễn Minh Tuấn
Xem         Ngày đăng: 23-06-2020         Lượt xem: 767        Tải về
QĐ Vv tuyển dụng viên chức Võ Kiều Hương
Xem         Ngày đăng: 23-06-2020         Lượt xem: 832        Tải về
Vv thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017 - 2020 và sau 2020
Xem         Ngày đăng: 23-06-2020         Lượt xem: 732        Tải về
Quyen dinh 145- dieu dong Bich Ngoc
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 1001        Tải về
Quyet dinh 22 - bo nhiem lai Vo The Sang
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 959        Tải về
Quyet dinh 23 - bo nhiem lai Le Thi Minh Nghia
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 1105        Tải về
Quyet dinh 24 - bo nhiem lai Bui Thi Ngoc Mai
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 931        Tải về
Quyet dinh 25 - bo nhiem lai Nguyen Ngoc Ngan
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 940        Tải về
Quyet dinh 35- bo nhiem lai Phan Thanh Tung
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 1022        Tải về
Quyet dinh 36- bo nhiem lai Giang Thi Mong Huyen
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 932        Tải về
Quyet dinh 37- bo nhiem lai Nguyen Thanh Nhi
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 941        Tải về
Quyet dinh 38- bo nhiem lai Huyh Thi Ngoc Truc
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 1009        Tải về
Quyet dinh 39- bo nhiem lai Vo Thi Kim Nien
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 944        Tải về
Quyet dinh 40- bo nhiem lai Mai Trung Hung
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 942        Tải về
Quyet dinh 45- bo nhiem lai Vo Kim Oanh
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 948        Tải về
Quyet dinh 55- dieu dong Nguyen Thi Thuy Trang
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 967        Tải về
Quyet dinh 57- bo nhiem lai Ngo Thanh Phuong
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 956        Tải về
Quyet dinh 127- dieu dong Giang Thi Mong Huyen
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 984        Tải về
Quyet dinh 139-dieu dong, phan cong Ta Cong Dat
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 964        Tải về
Quyet dinh 143- dieu dong Huynh Gia Bao
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 949        Tải về
Quyet dinh 144- dieu dong Ngo Thi My Phuong
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 1091        Tải về
Quyet dinh 1500- Giao so nguoi lam viec nam 2019
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 949        Tải về
Thong bao 01-tuyen dung dot 1 nam 2019
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 883        Tải về
Thong bao 17- ngung tuyen dung dot 1 nam 2019
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 953        Tải về
Thong bao 80- tuyen dung vien chuc nam 2019
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 915        Tải về
Thong bao 100- tuyen dung lao dong nam 2019
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 889        Tải về
Thong bao 170- ung vien du va khong du dieu kien
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 913        Tải về
Thong bao 171- tuyen dung lao dung nam 2019
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 944        Tải về
Bao cao 161- ket qua ra soat quy hoach giai doan 2017-2020
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 819        Tải về
Cong van 33-Quy hoach can bo lanh dao, quan ly giai doan 2017-2020
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 872        Tải về
Quyet dinh 54- keo dai thoi gian giu chuc vu Nguyen Van Tu
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 816        Tải về
Quyet dinh 119 dieu dong Tran Thi Thuy Trinh
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 801        Tải về
Quyet dinh 210 -dieu dong Tran Anh Tu
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 790        Tải về
Quyet dinh 219- khong bo nhiem lai Pham Quoc Dinh
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 817        Tải về
Quyet dinh 1137- bo nhiem lai pho hieu truong Do Van Hong
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 908        Tải về
Quyet dinh 2491- phan bo chi tieu bien che nam 2018
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 822        Tải về
Thong bao 173- tuyen dung nam 2018
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 898        Tải về
 
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang xem: 51
Hôm nay: 3,975
Hôm qua: 2,194
Tổng lượt khách: 7,153,502