Thứ sáu, 23/02/2024 | 08:28 Chào mừng đến với website trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang. Hiện tại website đang trong quá trình nâng cấp.
TRANG CHỦ > THÔNG TIN CÔNG KHAI > TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH
QĐ V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang
Xem         Ngày đăng: 03-01-2024         Lượt xem: 64        Tải về
QĐ V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang
Xem         Ngày đăng: 15-03-2023         Lượt xem: 656        Tải về
QĐ V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang
Xem         Ngày đăng: 30-12-2022         Lượt xem: 645        Tải về
QĐ V/v công bố công khai quyết toán ngân sách quý III năm 2022 của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang
Xem         Ngày đăng: 06-10-2022         Lượt xem: 598        Tải về
Thông báo về mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2022 - 2023
Xem         Ngày đăng: 07-07-2022         Lượt xem: 263        Tải về
Thông báo về mức thu học phí từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2024 - 2025
Xem         Ngày đăng: 07-07-2022         Lượt xem: 300        Tải về
QĐ V/v công bố công khai quyết toán ngân sách quý II năm 2022 của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang.
Xem         Ngày đăng: 06-07-2022         Lượt xem: 167        Tải về
QĐ V/v công bố công khai quyết toán ngân sách quý I năm 2022 của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang.
Xem         Ngày đăng: 07-04-2022         Lượt xem: 158        Tải về
QĐ V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang
Xem         Ngày đăng: 19-08-2021         Lượt xem: 554        Tải về
V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Xem         Ngày đăng: 01-04-2021         Lượt xem: 608        Tải về
QĐ V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang
Xem         Ngày đăng: 01-04-2021         Lượt xem: 701        Tải về
V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
Xem         Ngày đăng: 01-04-2021         Lượt xem: 584        Tải về
QĐ Vv công bố công khai quyết toán ngân sách quý 3 năm 2020 của Trường Cao đẳng Y tế TG
Xem         Ngày đăng: 09-10-2020         Lượt xem: 155        Tải về
QĐ V/v công bố công khai quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của Trường Cao đẳng Y tế TG.
Xem         Ngày đăng: 21-07-2020         Lượt xem: 78        Tải về
QĐ V/v công bố công khai quyết toán ngân sách quý II năm 2020 của Trường Cao đẳng Y tế TG
Xem         Ngày đăng: 13-07-2020         Lượt xem: 86        Tải về
QĐ 216a Vv công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2019 của Trường CĐYT TG
Xem         Ngày đăng: 23-06-2020         Lượt xem: 905        Tải về
QĐ Vv công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2019 của Trường CĐYT TG
Xem         Ngày đăng: 23-06-2020         Lượt xem: 779        Tải về
QĐ vv công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang
Xem         Ngày đăng: 23-06-2020         Lượt xem: 814        Tải về
QĐ Vv công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Trường Cao đẳng Y tế TG
Xem         Ngày đăng: 23-06-2020         Lượt xem: 808        Tải về
QĐ Vv công bố công khai số liệu quyết toán 6 tháng đầu năm năm 2019 của Trường CĐYT TG
Xem         Ngày đăng: 23-06-2020         Lượt xem: 824        Tải về
Ke hoach 45- cong khai ban ke khai tai san va thu nhap nam 2018
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 796        Tải về
Ke hoach 644-minh bach tai san va thu nhap nam 2018
Xem         Ngày đăng: 19-12-2019         Lượt xem: 813        Tải về
Quyet dinh 11-du toan ngan sach nam 2018
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 977        Tải về
Quyet dinh 229-so lieu quyet toan ngan sach nam 2017
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 942        Tải về
Quyet dinh 230- so lieu quyet toan nam 2017
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 989        Tải về
Thong bao cong khai du toan nam 2017
Xem         Ngày đăng: 27-05-2019         Lượt xem: 991        Tải về
 
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
LƯỢT TRUY CẬP
Đang xem: 250
Hôm nay: 3,841
Hôm qua: 2,194
Tổng lượt khách: 7,153,368